������� ������ ��������� ���������� �� 2017 ���. ���-10

������� ������ ��������� ���������� �� 2017 ���. ���-10

2017 ���, ���� �� �������� ��������� ���, ������ ���������� ��� ��������� �������������� ����������, �.�. ���������, ��� � ���� ���� �� �� ���� ������� � ������� �������� ����� 50% ������ �� ������� ����� (����� ������� ���� ����������������� �������� TrendForce). ��� �������� ���������� 2016 ����, �� ��������� ������������� ������� 629 ��������� ����������, ��� ��������� ���� ������ 46% �� ������ ������ ������ ���������� � ����. � ���-10 ������� �������������� ���������� � 2016 ���� ����� 7 ������������ �����, ��� (� ������� �������� ������) Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, Lenovo, TCL, ZTE� (��.� ������� �������������� ���������� 2016 ���� ). ��� ���� ��������� Oppo, Vivo, TCL �� ������������ �� ���������� �����. � ��� ������� ����� ������ ��������� ���������� �� ������� 2017 ���� ������ ���������� �� ������ �������� ����������� ���������� ������� Huawei � Xiaomi, ����� � ������� ����� ��������� �� ��������������, �� �������� � ������� ���-10, �� ����� ��������� ������� � ����� ������, ��� Meizu, OnePlus,� Ulefone,� OUKITEL. ������ ��������, ��� OnePlus �������� ���������� ��������� �������� BBK Electronics, ������� ����� ��������� ��������� ��� ��� ����������� �������� Oppo � Vivo.�

������� ��������� �� ������� � ������-�������, � ����� ����������� ��������������� � ����������� «����-��������». � ������� ����� ��� ��������, ��� � ��������� ������, �� ���������� �� �������� ��������� ������ � ������� ����������� ������ �� ����� 3 ��.

� 10 �����.

�������� ���� � ������ -� 16 640 ������.� ������ Meizu MX6 �� AliExpress ������ �� 11,3 ���. ������ (�������� � ������ ���������). ������� ������, ����������� � ������� � ���� 2016 ����, ������� 68% ������� �� ������� � ������-������� � 70% ������������ � �������.

������������ ��������������: ����� 5,5 ������ ����������� 1920×1080 ��������, ������������ ������� Android 6.0, 32 �� ���������� � 4 �� ����������� ������, ��������� ���� �����.� ��������� 4G LTE.� ������� ������������ — 3060 ��?�. ���� ������ ��������� �������.

�������� ������ 12 ��, ����������� 5 ��. ������ �� ���� ������� Sony IMX386. ��������� ����������� �������� ���������� � MX6 ����������� ������������ �������� � �������� �����������. ��� � � Meizu MX5 �������� �������� �� 6 ����. �������� �� ���������� ���������� �������� ������ �� ��������� � Meizu MX5 (������ Meizu MX5 ���� �� 20,7 ��) �������� ���������� �� ��������� � ��� ����� ������� ����� �� ��������� � ���� � ������� ����������� ��������.

Comments are closed